انگلیس: یکی از مراکز نظامی سوریه بمباران شد

رفتن به نوارابزار